Nhận định USDCAD ngày 24/08/2021

Nhận định USDCAD ngày 24/08

Nhìn chung, USDCAD ngày 24/08/2021 đang dao động trong một phạm vi rộng.

Phân tích kháng cự hỗ trợ:

Gần đây, USDCAD đã phá vỡ dưới mức quan trọng 1,27.

Vùng hỗ trợ tiếp theo của USDCAD là 1.26100 và vùng kháng cự tiếp theo là 1.29000.

Tìm kiếm cơ hội bán USDCAD trong ngắn hạn.

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post