Nhận định thị trường chứng khoán tuần 13/9 – 17/9

Sự kiện 2 quỹ FTSE Vietnam ETF và Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) cơ cấu danh mục là một hoạt động đáng chú ý.

Hoạt động này được cho là sẽ gây biến động thị trường chứng khoán tuần 13/9 – 17/9 bởi tổng quy mô ước tính lên đến 1 tỷ USD.

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 13/9 - 17/9

  1. Hai quỹ ETF này sẽ không loại bỏ bất kỳ loại cổ phiếu nào và thêm một số mã mới.

Cụ thể, FTSE Vietnam ETF bổ sung KDH và VCI;

VNM ETF thêm các mã mới THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS. 

Từ hoạt động này, tổng số lượng cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index là 23 – tương đương với quy mô đạt 430 triệu USD.

Trong khi đó, tổng số lượng cổ phiếu trong danh mục của VNM ETF lên tới 31 – có thể vượt ngưỡng 560,5 triệu USD tính từ ngày 11/9.

       2. CTCK Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) đã đưa ra ước tính với hai quỹ như sau:

  • FTSE Vietnam ETF: 

Ước tính quỹ sẽ tập trung thu mua 4,3 triệu cổ phiếu KDH, và bán ra gần 2,8 triệu cổ phiếu SBT nhằm mục đích giảm tỷ trọng xuống mức 0,8%.

Bên cạnh đó, BSC cũng nhận định quỹ có thể mua vào thêm 3,4 triệu cổ phiếu SHS, 2,7 triệu cổ phiếu HPG, mua gần 2,3 cổ phiếu PVS…

Ngược lại, một số cổ phiếu sẽ bị bán ra để giảm tỷ trọng như TCH (2,1 triệu cổ phiếu), THD (1,3 triệu cổ phiếu), PDR (1,3 triệu cổ phiếu)…

  • VNM ETF:

Mua vào DIG (3,1 triệu cổ phiếu), PVS (3,1 triệu cổ phiếu), THD (2,6 triệu cổ phiếu), DPM (2,3 triệu cổ phiếu), KDC (2 triệu cổ phiếu), VND (2 triệu cổ phiếu), SHS (1,4 triệu cổ phiếu), DGC (1,1 triệu cổ phiếu), SAB (1 triệu cổ phiếu). 

Ngoài ra, một số cổ phiếu được mua vào là HPG (1,6 triệu cổ phiếu), VIC (1,2 triệu cổ phiếu), VHM (1,2 triệu cổ phiếu

Ngược lại. VHM, MSN, SSI, VRE, HSG, STB, POW, HNG… được cho là sẽ bị bán ra nhằm hạ tỷ trọng.

Theo Cafef

bình chọn post