Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/9 – Mã DBC

Thị trường chứng khoán ngày 14/9 mã DBC

Theo thông báo, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam – DBC – sẽ công bố danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền vào ngày 30/9. 

Hiện tại, mã cổ phiếu DBC có tỷ lệ thanh toán 20%.

Điều này có nghĩa là 1 cổ phiếu sẽ có giá trị 2000 đồng. 

Dự tính thanh toán vào ngày 23/11/2021.

Như vậy, trong đợt chi tạm ứng cổ tức này, Dabaco sẽ chi đến 230 tỷ đồng – tương ứng với hơn 115 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của Dabaco khá khả quan.

Cụ thể, doanh thu tăng 10,1% với con số 5.070 tỷ đồng. 

Tuy nhiên chi phí tăng cao khiến cho lợi nhuận sau thuế thu về chỉ còn 580 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ. 

Vậy là Dabaco cũng đã hoàn thành trên 70% kế hoạch cả năm. 

EPS đạt gần 5.100 đồng.

Tổng hợp từ Cafef

bình chọn post