Nhận định NZDUSD ngày 26/08/2021

Nhận định NZDUSD ngày 26/08

Nhìn chung, NZDUSD ngày 26/08/2021 đang dao động trong một phạm vi rộng.

Phân tích kháng cự hỗ trợ:

Gần đây, NZDUSD đã phá vỡ bên trên mức quan trọng là 0,69.

Ngày thứ nhất của Hội nghị chuyên đề Jackson Hole sẽ được tổ chức vào ngày mai. Trong thời gian này, có thể có sự biến động tỷ giá NZDUSD.

Hiện tại, NZDUSD đang kiểm tra vùng kháng cự 0,69500 và vùng hỗ trợ tiếp theo là 0,67900.

Tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn NZDUSD nếu nó vượt qua vùng kháng cự 0,69500.

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post