Nhận định NZDJPY ngày 17/08/2021

Cặp NZDJPY ngày 17/08/2021 khung thời gian 4 giờ.

Cấu trúc xu hướng giảm.

Giá tăng cao hơn vùng kháng cự 77.700 nhưng không có sự xác nhận tiếp diễn xu hướng mà quay lại giảm mạnh thể hiện rõ ràng đây là một phá vỡ giả.

Nhận định NZDJPY ngày 17/08

Xu hướng tăng hồi giá hiện tại đã bị phá vỡ.

Đợi giá hồi và xác nhận xu hướng giảm thì có thể tìm kiếm các thiết lập bán với NZDJPY.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 75.300.

Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật nhiều thành công!!!

TradaFX

bình chọn post