Nhận định NZDCHF ngày 23/9/2021

Khung thời gian 1 giờ.

Cấu trúc tăng giá bị phá vỡ.

Biểu đồ NZDCHF ngày 23/9/2021 khung H1

Giá phá vỡ Key level tại 0.65000.

Hiện tại giá đang hình thành một vùng tích lũy nhỏ retest Key level vừa bị phá vỡ.

Nếu giá phá vỡ vùng tích lũy này, xác nhận xu hướng giảm thì có thể bán với mục tiêu giá là vùng 0.63500 và 0.62600.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/NZDCHF/ZQNSTrzE/

Tradafx

bình chọn post