Nhận định NZD/USD ngày 31/8/2021

Nhìn chung, tỷ giá NZD / USD đang giao động trong một phạm vi rộng. 

Gần đây, NZD / USD đã phá vỡ vùng kháng cự 0,69500.

Biểu đồ NZD/USD ngày 31/8/2021 khung H4

Theo dữ liệu của The Building Consents so với cùng kỳ tháng trước được công bố vào đầu ngày hôm nay (Thực tế: 2,1%, Dự báo: NA, Trước đó: 4,0% – được sửa đổi từ 3,8%) cho thấy sự sụt giảm trong số lượng giấy phép xây dựng được ban hành.

Vùng hỗ trợ tiếp theo của NZD / USD là 0,69500 và vùng kháng cự tiếp theo là 0,71000.

Tìm kiếm cơ hội mua NZD / USD.

ForexTrading

bình chọn post