Nhận định GBPUSD ngày 3/9/2021

Biểu đồ GBPUSD ngày 3/9/2021 khung H4

Nhìn chung, GBP / USD đang di chuyển trong một phạm vi rộng.

Gần đây, GBP / USD đã phá vỡ vùng kháng cự 1.38000.

Vùng hỗ trợ tiếp theo của GBP / USD là 1,38000 và vùng kháng cự tiếp theo là 1,40000.

Tìm kiếm các cơ hội mua GBP / USD trong ngắn hạn cho đến khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ được công bố vào cuối năm 2030 (GMT + 8).

ForexTrading

bình chọn post