Nhận định GBPJPY ngày 3/9/2021

Nhìn chung, GBPJPY đang di chuyển trong một phạm vi rộng.

Biểu đồ GBPJPY ngày 3/9/2021 khung H4

Hiện tại, GBP / JPY đang thử nghiệm để vượt qua mức quan trọng là 152. 

Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là 151.000 và vùng kháng cự tiếp theo là 153.800.

Tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn của GBP / JPY nếu nó vượt qua mức quan trọng 152.

ForexTrading

bình chọn post