Nhận định GBPJPY ngày 17/9/2021

Khung thời gian 4 giờ.

Biểu đồ GBPJPY ngày 17/9/2021 khung H4

Cấu trúc giảm giá lớn.

Giá đã phá vỡ Key level xu hướng tăng.

Sau khi phá Key level thì giá hình thành vùng tích lũy từ 150.800 – 151.600.

Nếu giá phá vùng tích lũy này tăng lên thì có khả năng giá sẽ hồi về 152.000. Tại đây nếu có tín hiệu đảo chiều thì có thể bán sớm.

Nếu giá từ vùng tích lũy hiện tại phá vỡ giảm dưới mức 150.800 thì chờ xuất hiện các tín hiệu mẫu hình nến tiếp diễn để bán.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 149.000

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/GBPJPY/ibk8Bqpf/

Tradafx

bình chọn post