Nhận định GBPJPY ngày 16/08/2021

Nhận định GBPJPY ngày 16-08

Nhìn chung, GBPJPY ngày 16/08/2021 đang di chuyển trong một phạm vi rộng.

Phân tích kháng cự hỗ trợ:

Gần đây, GBPJPY đã phá vỡ bên dưới mức quan trọng là 152. Vùng hỗ trợ tiếp theo của GBPJPY là 151.000 và vùng kháng cự tiếp theo là 153.800.

Tìm kiếm cơ hội bán với cặp GBPJPY trong ngắn hạn.

 

bình chọn post