Nhận định GBPJPY ngày 12/08/2021

Nhận định GBPJPY ngày 12/08

Nhìn chung, GBPJPY ngày 12/08/2021 đang di chuyển trong một phạm vi rộng. Gần đây, GBPJPY đã phá vỡ trên mức quan trọng là 153.

GDP sơ bộ hàng quý của Vương quốc Anh (Dự báo: 4,8% , Trước đó: -1,6% được sửa đổi từ -1,5%) sẽ được công bố muộn hơn vào lúc 14h00 (GMT + 8).

Hiện tại, GBPJPY đang thử nghiệm phá vỡ bên dưới mức quan trọng là 153. Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là 151.000 và vùng kháng cự tiếp theo là 153.800.

Tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn với GBPJPY nếu nó không thể phá vỡ bên dưới mức quan trọng 153.

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post