Nhận định GBPJPY ngày 11/08/2021

Nhận định GBPJPY ngày 11/08

Nhìn chung, GBPJPY ngày 11/08/2021 đang di chuyển trong một phạm vi rộng. Gần đây, GBPJPY đã giảm xuống từ mức quan trọng là 153.

Hiện tại, GBPJPY đang thử nghiệm để vượt qua mức quan trọng là 153.

Phân tích kháng cự hỗ trợ:

Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là 151.000 và vùng kháng cự tiếp theo là 153.800.

Tìm kiếm cơ hội bán GBPJPY nếu nó không vượt qua mức quan trọng 153.

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post