Nhận định GBPJPY ngày 09/08/2021

Nhận định GBPJPY ngày 09/08

Nhìn chung, GBPJPY ngày 09/08/2021 đang di chuyển. Gần đây, GBPJPY đã thử nghiệm nhưng không vượt qua được mức quan trọng 153.

Hiện tại, GBPJPY đang giảm xuống từ mức quan trọng là 153. Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là 151.000 và vùng kháng cự tiếp theo là 153.800.

Tìm kiếm cơ hội bán GBPJPY.

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post