Nhận định GBPCHF ngày 20/9/2021

Khung thời gian 1 giờ.

Biểu đồ GBPCHF ngày 20/9/2021 khung H1

Cấu trúc tăng trong kênh giá.

Giá tiến đến ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.28000.

Giá đã phá vỡ xu hướng của khung thời gian 15 phút.

Chờ xuất hiện các tín hiệu bán ngắn hạn với mục tiêu giá là 1.27200.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/GBPCHF/2pWttmjB/

Tradafx

 

bình chọn post