Nhận định GBPAUD ngày 21/9/2021

Khung thời gian 1 giờ.

Biểu đồ GBPAUD ngày 21/9/2021 khung H1

Cấu trúc tăng giá bị phá vỡ, giá phá Key level 1.88400.

Đợi giá hồi về vùng 1.88800 – 1.89000 có thể xuất hiện các thiết lập bán.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.85400.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/GBPAUD/1AycQr28/

Tradafx

 

bình chọn post