Nhận định GBP/JPY ngày 31/8/2021

Nhìn chung, GBP / JPY đang trong một xu hướng giảm.

Biểu đồ GBP/JPY ngày 31/8/2021 khung H4

Hiện tại, GBP / JPY đang test vùng hỗ trợ 151.000 và vùng kháng cự tiếp theo là 153.800.

Tìm kiếm cơ hội mua GBP / JPY nếu nó bật ra khỏi vùng hỗ trợ 151.000.

ForexTrading

bình chọn post