Nhận định EURUSD ngày 6/9/2021

Khung thời gian 8 giờ. 

Biểu đồ EURUSD ngày 6/9/2021 khung H8

Xu hướng giảm giá đã bị phá vỡ, Key level tại 1.19000 đã bị phá vỡ. 

Tuy vậy động thái tăng giá mạnh này chưa có sự xác nhận xu hướng ở khung thời gian 8 giờ. 

Hiện tại chờ xuất hiện một động thái thoái lui và xác nhận xu hướng tăng trở lại để có thể tham gia mua với EURUSD

Sau khi giá có xác nhận tăng thì mục tiêu di chuyển đến là 1.22000. 

Tradafx

bình chọn post