Nhận định EURUSD ngày 3/9/2021

Nhìn chung, tỷ giá EUR / USD ngày 3/9/2021 đang di chuyển trong một phạm vi rộng.

Biểu đồ EURUSD ngày 3/9/2021 khung H4

Hiện tại, EUR / USD đang hướng tới vùng kháng cự tiếp theo là 1.19000 và vùng hỗ trợ tiếp theo là 1.17600.

Nếu EUR / USD phá vỡ vùng kháng cự 1.19000, hãy tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn cho đến khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ được công bố vào cuối năm 2030 (GMT + 8).

ForexTrading

bình chọn post