Nhận định EURUSD ngày 17/08/2021

Nhận định EURUSD ngày 17/08

Nhìn chung, tỷ giá EURUSD ngày 17/08/2021 đang dao động trong một phạm vi rộng. Gần đây, EURUSD đã không thể vượt qua mức quan trọng 1,18.

Dữ liệu hàng quý về sự thay đổi việc làm nhanh chóng của khu vực đồng euro và GDP sẽ được công bố sau đó vào lúc 17:00 (GMT + 8).

  • Thay đổi việc làm hàng quý (Dự báo: 0,2%, Trước đó: -0,3%)
  • GDP nhanh hàng quý (Dự báo: 2.0%, Trước đó: 2.0%)

Hiện tại, tỷ giá EURUSD đang hướng tới vùng hỗ trợ 1.17600 và vùng kháng cự tiếp theo là 1.19000.

Tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn của EURUSD nếu nó bật ra khỏi vùng hỗ trợ 1.17600.

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post