Nhận định EURUSD ngày 16/08/2021

Nhận định EURUSD ngày 16/08

Nhìn chung, tỷ giá EURUSD ngày 16/08/2021 đang di chuyển trên một phạm vi rộng. Gần đây, EURUSD đã phá vỡ vùng kháng cự 1.17600 do sự suy yếu của đồng USD sau khi công bố dữ liệu Sơ bộ về Tâm lý Người tiêu dùng UoM kém.

Hiện tại, EURUSD đang thử nghiệm để vượt qua mức quan trọng 1.18. Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là 1.17600 và vùng kháng cự tiếp theo là 1.19000.

Tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn với cặp EURUSD nếu nó vượt qua mức quan trọng 1.18.

bình chọn post