Nhận định EURSGD ngày 18/08/2021

Cặp EURSGD ngày 18/08/2021 khung thời gian 1 giờ.

Cấu trúc giảm giá tại khung thời gian 4 giờ.

Xu hướng thoái lui tăng giá pullback về vùng giá trị đã bị phá vỡ, key level đã bị phá vỡ.

Nhận định EURSGD ngày 18/08

Đợi giá retest lại vùng Key level và xuất hiện các tín hiệu xác nhận xu hướng giảm quay trở lại thì có thể tìm kiếm lệnh sell.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 1.59000.

Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật nhiều thành công!!!

TradaFX

bình chọn post