Nhận định EURNZD ngày 7/9/2021

Khung thời gian hằng ngày.

Cấu trúc xu hướng giảm giá lớn.

Biểu đồ EURNZD ngày 7/9/2021 khung D1

Giá đã phá vỡ mẫu hình tích lũy và Key level tại 1.66000.

Tại đây giá có thể sụt giảm mạnh đợi cơ hội vào lệnh tại các khung thời gian 1 giờ và 4 giờ.

Đối với trường hợp có sự xác nhận đảo chiều giảm giá lớn tiếp tục xảy ra thì giá sẽ có động thái hồi về vùng 1.68600-1.69400.

Đợi xuất hiện một sự thoái lui về vùng giá này có thể tìm kiếm những thiết lập bán dài hạn với EURNZD.

Tradafx

bình chọn post