Nhận định EURNZD ngày 15/9/2021

Khung thời gian 2 giờ.

Biểu đồ EURNZD ngày 15/9/2021

Cấu trúc giảm giá.

Giá giảm đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.66000 thì xuất hiện tín hiệu phân kỳ cùng với mô hình đảo hiều hai đáy.

Đợi giá phá vỡ Key level 1.67000 và có tín hiệu xác nhận thì tìm kiếm cơ hội mua.

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.68500-1.69000.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/EURNZD/8oVChyIF/

Tradafx

bình chọn post