Nhận định EURJPY ngày 2/9/2021

Nhìn chung, tỷ giá EUR / JPY đang giao động trong một phạm vi rộng. 

Gần đây, tỷ giá EUR / JPY đã phá vỡ vùng kháng cự 130.000.

BIểu đồ cặp EURJPY ngày 2/9/2021 khung H4

Dữ liệu về Tỷ lệ Thất nghiệp Khu vực đồng tiền chung châu Âu Euro (Thực tế: 7,6%, Dự báo: 7,6%, Trước đó: 7,8% đã sửa đổi từ 7,7%) được công bố ngày hôm qua cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm trong tháng Bảy.

Vùng hỗ trợ tiếp theo của EUR / JPY là mức 130.000 và vùng kháng cự tiếp theo là mức 132.000.

Tìm kiếm cơ hội mua EUR / JPY trong ngắn hạn.

ForexTrading

bình chọn post