Nhận định EURJPY ngày 09/08/2021

Nhận định EURJPY ngày 09/08

Nhìn chung, EURJPY ngày 09/08/2021 đang có xu hướng giảm. Gần đây, EURJPY đã thoát ra khỏi vùng kháng cự 130.000.

Vùng hỗ trợ tiếp theo của EURJPY là 128.500 và vùng kháng cự tiếp theo là 130.000.

Tìm kiếm cơ hội bán với EURJPY.

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post