Nhận định EURJPY ngày 03/08/2021

Nhận định EURJPY ngày 03/08

Nhìn chung, EURJPY ngày 03/08/2021 đang có xu hướng giảm.

Phân tích kháng cự hỗ trợ:

Hiện tại, EURJPY đang kiểm định vùng hỗ trợ 130.000 và vùng kháng cự tiếp theo là 132.000.

Tìm kiếm cơ hội bán EURJPY nếu nó phá vỡ vùng hỗ trợ 130.000.

Nguồn: ForexTrading

bình chọn post