Nhận định EURGBP ngày 9/9/2021

Khung thời gian 4 giờ.

Cấu trúc giảm lớn.

Biểu đồ EURGBP ngày 9/9/2021 khung H4

Giá tăng đến vùng kháng cự Fibonacci 61.80 của xu hướng giảm trước đó.

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và Key level tại 0.85600.

Đợi giá phá vỡ Key level và có xác nhận xu hướng giảm thì có thể tìm kiếm cơ hội bán với EURGBP .

Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ 0.84500.

Tradafx

bình chọn post