Nhận định EURCAD ngày 7/9/2021

Khung thời gian 2 giờ.

Biểu đồ EURCAD ngày 7/9/2021 khung H2

Giá di chuyển trong kênh giá tăng.

Hiện tại giá có phản ứng với đường xu hướng tăng và ngưỡng hỗ trợ tại 1.48600.

Đợi giá có xác nhận tín hiệu tăng có thể vào lệnh mua tiếp diễn với kênh giá của EURCAD .

Mục tiêu lợi nhuận là vùng 1.50000.

Tradafx

bình chọn post