Nhận định CHF/JPY ngày 31/8/2021

Khung thời gian 4 giờ. 

Cấu trúc giảm giá. 

Biểu đồ CHF/JPY ngày 31/8/2021 khung H4

Giá xuất hiện tín hiệu phân kỳ khi di chuyển tăng đến vùng Fibo 61.8 của động thái giảm trước đó từ 121.200 – 119.400. 

Giá phá vỡ Key level của xu hướng tăng thoái lui này. 

Chờ xuất hiện tín hiệu xác nhận xu hướng giảm quay lại và các mẫu hình cho thiết lập bán tại đây. 

Mục tiêu giá là vùng hỗ trợ cũ tại 118.700. 

Tradafx

bình chọn post