Nhận định CADCHF ngày 22/9/2021

Xét trên khung thời gian 4 giờ

Biểu đồ CADCHF ngày 22/9/2021

Cấu trúc giảm giá lớn.

Giá hình thành mẫu hình đảo chiều và phá vỡ Key level tại 0.72300.

Từ đây đợi xuất hiện tín hiệu bán và mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.71000.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/CADCHF/jy2SOVKu/

Tradafx

5/5 - (1 bình chọn)