Nhận định BTCUSD ngày 6/9/2021

Khung thời gian 4 giờ. 

Biểu đồ BTCUSD ngày 6/9/2021 khung H4

BTC sau một thời gian hình thành mô hình tích lũy từ 46000 đến 49000 thì hiện tại đã tăng giá phá vỡ mô hình và có xác nhận tăng. 

Xu hướng tăng giá vẫn còn tiếp diễn, hiện tại có thể chờ xuất hiện thêm các tín hiệu mua ở khung thời gian 1 giờ để tiếp tục vào lệnh. 

Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 56000. 

Tradafx

bình chọn post