Nhận định BTCUSD ngày 13/9/2021

Khung thời gian 1 giờ.

Biểu đồ BTCUSD ngày 13/9/2021 khung H1

Hình thành mẫu hình tích lũy tam giác cân với phạm vi lớn nhất từ 44000 đến 47500.

Để hạn chế rủi ro với mẫu hinh này thì đợi giá phá vỡ rõ ràng với mức 44000 và tìm những thiết lập bán tiếp diễn xu hướng.

Hoặc chờ giá hồi về vùng 47500 để tìm những thiết lập bán đảo chiều.

Mục tiêu lợi nhuận là các mức 41000 và 38000.

Chi tiết: https://vn.tradingview.com/chart/BTCUSD/74RscN8y/

Tradafx

bình chọn post