Nhận định AUDUSD ngày 10/9/2021

Nhìn chung, AUD / USD đang di chuyển trong một phạm vi rộng. 

Biểu đồ AUDUSD ngày 10/9/2021 khung H4

Gần đây, AUD / USD đã giảm xuống từ mức quan trọng là 0,74.

Phó Thống đốc RBA Debelle sẽ phát biểu sau đó lúc 16 giờ 35 (GMT + 8). 

Trong thời gian này, có thể có sự biến động trong AUD.

Hiện tại, AUD / USD đang tăng lên mức quan trọng là 0,74. 

Vùng hỗ trợ tiếp theo của nó là 0,73300 và vùng kháng cự tiếp theo là 0,75000.

Tìm kiếm cơ hội bán AUD / USD trong ngắn hạn nếu nó giảm xuống từ mức quan trọng 0,74.

ForexTrading

bình chọn post