AUD / USD đã có sự giao động trong phạm vi 0,7286-0,7318, theo dữ liệu của Refinitiv.

Mức tăng của AUD / USD bị hạn chế bởi các thông tin liên quan đến COVID-19, triển vọng của Fed vào thứ Hai.

Biểu đồ AUD ngày 30 tháng 8 khung daily

Đường trung bình 30-DMA, hiện ở mức 0,7322, tiếp tục giới hạn mức tăng trong ngắn hạn.

Chỉ báo động lượng mười bốn ngày qua duy trì ở mức tiêu cực kể từ ngày 9 tháng 8.

Việc phá vỡ trên mức giá 0,7325 có thể tạo cơ hội retest trên mức 0,7400.

Hàng tồn kho kinh doanh quý 2 của Úc tăng 0,2%.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post