SINGAPORE, ngày 14 tháng 6 (Reuters) – Kim loại đồng LME có thể kiểm tra ngưỡng hỗ trợ ở mức $9,733/tấn trong tuần này; với cơ hội tốt để phá vỡ bên dưới mức này và giảm xuống $9,367.

Sau khi tích lũy ngắn trong phạm vi $9,733 – $10,029; đồng LME dường như đã không thể phá vỡ đường xu hướng giảm. Điều này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm để hướng tới mức $ 9.367.

Việc phá vỡ bên trên $10.029 có thể dẫn đến mức tăng trong phạm vi $10.325- $10.690.

Kim loại đồng LME

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post