Skype

Thành lập năm 2007, Axi đã nhanh chóng trở thành công ty giao dịch trực tuyến hàng đầu
Rakuten Securities là nhà môi giới ngoại hối,chỉ số đến từ tokyo