Giảm $ 0,26 hoặc -0,36%

Hợp đồng tương lai của dầu thô WTI đang ở mức $71,65 USD. Nó đã giảm $0,26 hay -0,36%.

Mức giá cao nhất ngày hôm qua đạt $72,33. Mức giá thấp nhất mở rộng đến $71,08.

Nhìn vào biểu đồ hàng giờ của dầu thô WTI bên dưới, giá thấp đã mở rộng xuống dưới đường trung bình động 100 giờ (đường màu xanh lam). Tuy nhiên, giá đã nhanh chóng phục hồi và ổn định trở lại bên trên đường trung bình động đó hiện ở mức $71,33. Việc giá duy trì bên trên đường trung bình động 100 giờ giúp người mua được kiểm soát nhiều hơn.

Biểu đồ khung 1H của WTI

Ở phía trên, mức thoái lui Fibo 61,8% của phạm vi giao dịch tháng 7 cắt ngang tại mức $72,39. Mức giá cao nhất ngày 26/07 đã chững lại gần mức đó. Giá cao nhất hôm qua nằm ngay bên dưới mức này là $72,33. Khi người mua kiểm soát giá nhiều hơn, việc vượt lên trên mức thoái lui đó sẽ củng cố thêm xu hướng tăng giá.

Nguồn: ForexLive

bình chọn post