FSCA

AAAFx là công ty môi giới forex lâu đời có trụ sở chính tại Athens, Hy Lạp.
FXGT hiện là đối tác uy tín tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia,Thailand và Châu Phi

FSCA là cơ quan hành động lĩnh vực tài chính của Nam Phi, cơ quan này điều chỉnh hành vi thị trường của các tổ chức hoạt động giao dịch để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Giấy phép của cơ quan này được viết theo tên tiếng Anh là Financial Sector Conduct Authority.