FSA

FXGT hiện là đối tác uy tín tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia,Thailand và Châu Phi

Tham gia IC Markets để trải nghiệm chênh lệch và điều kiện giao dịch tốt nhất.

FSA là một cơ quan quản lý độc lập chịu trách nhiệm ban hành giấy phép, quản lý, thực thi các quy định quản lý và tuân thủ, giám sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh trong khu vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng tại Seychelles