GBP/USD tăng 0.7%, khi JPY tăng vượt trội, khi thị trường Tokyo quay trở lại.

Giá chạm 1.4295 trong một thời gian ngắn khi dòng chảy của thị trường kém thanh khoản.

Biểu đồ; Các đường trung bình động 5, 10 & 21 hàng ngày và hàng tháng có xu hướng lên phía bắc.

1.4303, 50% 2014-2020 giảm gần như đã được kiểm tra – 1.4377 mức kháng cự tiếp theo 2018.

Đóng dưới mức 1.3968 tăng 10 DMA sẽ làm giảm xu hướng đi lên.

1.4128 đang tăng trên 21 ngày Bollinger – tín hiệu quá mua tại đây.

Biểu đồ cho thấy sự gia tăng ở phiên Á bị giới hạn bởi mức kháng cự chính phía trên mức 1.4300
bình chọn post