Chạm nhẹ nhàng hơn trong phạm vi 1.3856 – 1.3870 rất nhộn nhịp nhưng chặt chẽ.

Dòng chảy vững chắc, bất chấp các ngày lễ ở Tokyo và Singapore.

Fed giảm bớt lo ngại về việc dữ liệu việc làm của Mỹ, đồng USD được hỗ trợ, vàng biến động.

Biểu đồ: Các đường trung bình động hàng ngày 5, 10 & 21 cộng với xung đột trong nghiên cứu động lượng.

Biểu đồ GBP ngày 9 tháng 8 khung hàng ngày

Thiết lập trung lập nhưng thiên về phía trên vẫn tồn tại; trong khi mức 1.3834 của đường DMA 21 giữ nguyên.

Mức 1.3991 tương ứng 61.8% đợt giảm từ tháng 6 đến tháng 7; mức kháng cự 1.4005 dải Bollinger 21 phía trên.

Hỗ trợ ban đầu ở mức 1.3834 của đường DMA 21 và kháng cự 1.3882 cuối phiên New York.

Tổng hợp Thomson Reuters

 

bình chọn post