GBP/USD ổn định hơn sau khi giá đóng cửa tăng 0.1%, so với đồng USD có sức mạnh lớn hơn.

Các nhà máy ở Anh có kế hoạch tăng giá rộng rãi nhất kể từ những năm 1980.

Dữ liệu tiền lương là điểm mấu chốt của BOE chưa có phản hồi.

Biểu đồ; nghiên cứu động lượng, xung đột đường trung bình hàng ngày 5, 10 & 21

Biểu đồ GBP khung daily ngày 6 tháng 10

Dải Bollinger Bands trong 21 ngày trượt – duy trì tín hiệu xu hướng giảm giá.

Việc phá vỡ trên mức 1.3593 mô hình cờ đường DMA 10 thận trọng đối với phe gấu – mức then chốt 1.3681 đường DMA 21.

Mức 1.3419 tương ứng mức Fibo 38.2% tháng 5 năm 2020 đến năm 2021.

Phạm vi trong phiên NY 1.3599 – 1.3647 là hỗ trợ và kháng cự ban đầu.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post