Giá tăng + 0.1% sau khi giá đóng cửa tăng 0.4%; được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu trên diện rộng.

Chính phủ Anh đầu tư 338 triệu bảng Anh để thúc đẩy hoạt động đạp xe, đi bộ ở Anh.

Chính phủ hy vọng nâng cao việc tập thể dục trong khi COVID-19 vẫn sẽ tiếp tục.

Biểu đồ: Đường trung bình động hàng ngày 5, 10 & 21 hướng lên – nghiên cứu động lượng tăng.

Biểu đồ GBP ngày 30 tháng 7 khung hàng ngày

Thiết lập tăng giá đã chứng kiến mức cao mới cho đợt hồi phục này; với mức tăng khả thi hơn nữa.

Mức 1.3989 của dải Bollinger band 21 phía trên và 1.3991 tương ứng 61.8% giới hạn giảm tháng 6 tháng 7 ở hiện tại.

Sự phá vỡ sẽ mở ra cánh cửa cho mức thoái lui 76.4% ở mức 1.4090  của đợt giảm tháng 6 tháng 7.

Mức 1.3941 ở phiên New York sau đó strike 426M ở mức 1.3900 là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post