Giá đóng cửa giảm giảm 0.2% trong bối cảnh sức mạnh của Mỹ rộng khắp.

Vương quốc Anh tìm cách tập hợp G20 chống lại các hành vi thương mại không công bằng.

Khủng hoảng nhiên liệu khiến người mua sắm ở Vương quốc Anh thận trọng trong việc chi tiêu.

Biểu đồ: nghiên cứu động lượng, xung đột đường trung bình hàng ngày 5, 10 & 21.

Biểu đồ GBP/USD ngày 12 tháng 10 khung daily

Dải Bollinger Bands trong 21 ngày co lại – tín hiệu trung lập nhưng xu hướng chính là thấp hơn

Đường DMA 10 đã kiểm tra mức 1.3639 hôm thứ Hai, nhưng giá đóng cửa đã duy trì xu hướng giảm

Duy trì mức phá vỡ 1.340 để đạt mục tiêu giảm 1.3841 trên Dải Bolli 21 ngày

Phạm vi trong phiên New York 1.3584 – 1.3650 là hỗ trợ và kháng cự ban đầu.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post