+ 0,4% – phạm vi giá 1,4111-1,4295, sau khi tăng chéo JPY vào giữa buổi sáng.

GBP/JPY tăng 1.3% từ 148.50, qua mức cao nhất năm 2019 là 148.85 để kiểm tra mức 150.00.

Không có tin tức thực sự đằng sau các động thái – nhu cầu lớn về GBP, AUD và NZD.

Mức đóng cửa linh hoạt có thể kích hoạt sự điều chỉnh với đỉnh chính ở mức 1.4300.

Biểu đồ; Các đường trung bình động 5, 10 & 21 khung hàng ngày và hàng tháng có xu hướng lên phía bắc.

1.4303, giới hạn giảm 50% 2014-2020 – 1.4377 mức cao tiếp theo của năm 2018.

Đóng dưới mức 1,3966 đang tăng 10 DMA sẽ làm giảm xu hướng tăng.

1.4128 tăng trên 21 ngày Bollinger – tín hiệu quá mua tại đây.

Các đường DMA 5, 10 và 21 hướng lên phía Bắc
bình chọn post