GBP/USD lên đến 1.4074 vào cuối châu Á/đầu phiên London, sau đó tăng lên 1.4178

Vẫn đặt giá bid ở phiên châu Á, 1.4170-79; hiện tại thị trường khá yên ắng, nhưng thông số kỹ thuật lại hiển thị 1.4200+

Đường xu hướng Ngưỡng kháng cự ở mức 1.4200 kể từ ngày 3 tháng 6; và tại mức 1.4250 ngày 1 tháng 6 tăng đột biến.

Thành công khi triển khai vắc xin ở Anh, BoE mạnh mẽ để tiếp tục hỗ trợ cho chỉ số GBP

Lãi suất mua giảm mạnh dưới 1.4100 như trường hợp đã xảy ra trong tuần này.

giá GBP/USD tăng

GBP/USD

GBP/USD khung hàng giờ GBP=D3

GBP/USD hàng giờ

GBP/USD, daily GB10YT=TWEB

Lợi nhuận trên Gilt 10s

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post