GBP/USD ổn định trong phạm vi 1.3612 – 1.3619 rất chặt chẽ – lãi suất khiêm tốn trước bảng lương của Hoa Kỳ.

Mức lương khởi điểm của Vương quốc Anh tăng cao nhất kỷ lục khi tình trạng thiếu hụt nhân viên diễn ra.

Biểu đồ: nghiên cứu động lượng, xung đột đường trung bình hàng ngày 5, 10 & 21

Biểu đồ GBP ngày 8 tháng 10 khung daily

Dải Bollinger trong 21 ngày trượt – độ lệch vẫn thấp hơn; trong khi giới hạn đường DMA 21 ở mức 1.3661. 

Đặt mục tiêu kiểm tra khác là 1.3419, tăng 38.2% từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021

Duy trì phá vỡ 1.3670 để nhắm mục tiêu kiểm tra mức giảm 1.3913 dải Bollinger Bands 21 ngày.

Đồng Bảng cần một kích hoạt và các phương pháp tiếp cận rủi ro sự kiện.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post