GBP/USD phục hồi trong hai ngày từ mức thấp mới năm 2021, mức 1.3412 hiện đang gặp khó khăn.

Giá chỉ tăng thấp hơn 1.3590 đường DMA 10 và mức 1.3603 Fibo.

Chỉ số hồi phục giảm 1.3913 – 1.3412: mức Fibonacci thoái lui 38.2% 1.3603, mức 50% 1.3663

Biểu đồ GBP ngày 4 tháng 10 khung daily

Mức điều chỉnh tối thiểu từ 1.4250 xuống 1.3412 giảm ngay trên mức 1.3610

Mức cao nhất trong tuần trước là 1.3575 – 76 là mức kháng cự ban đầu

Khía cạnh giảm giá: đường DMA 30 dải Bollinger Bands phía dưới ở mức 1.3494.

Phe gấu cơ bản sẽ sống sót khi giá dưới mức 1.3663, mức 50% Fibo 1.3913 – 1.3412.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post