GBP/USD xuất hiện một mô hình phục hồi yếu hơn, lần cuối giảm giá 1% vào ngày 22 tháng 9, mức thấp nhất là 1.3610.

Biểu đồ nến GBP ngày 27 tháng 9 daily

Mô hình có thể cảnh báo về một sự sụt giảm mới của GBP từ 1.3750 mức cao nhất đợt giá hồi vào ngày 23 tháng 9.

Đồng thời gợi ý mức pullback 1.0% xuống 1.3612 trước khi tiếp tục đợt hồi tiếp theo.

Ngoài ra cũng thấy  được một loạt các mức thấp cao hơn, có thể là xu hướng tăng.

Mây Ichimoku trên biểu đồ GBP/USD daily ngày 27 tháng 9

Ngày 8 tháng 10, 1.3779-88 vòng xoắn của đám mây Ichimoku cũng tranh chấp với phe bò.

Các mức cản chính 1.3610 và 1.3750.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post